Spolupracujeme

Od roku 2018 do současnosti jsme partnery projektu 450ml NADĚJE, který je zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro nemocnice v ČR z řad veřejnosti a především mladých lidí - studentů.

Vážený pane Staňo, chci Vám a Vaší společnosti BALONY.EU moc poděkovat za spolupráci a propagaci akce na nábor prvodárců, která proběhla ve FN Olomouc v úterý 26.2.2019 a kam i díky Vám přišlo krásných 87 nových dárců krve a z toho se i 46 zapsalo do ČN registru dárců kostní dřeně!
Xenie Kratochvílová
koordinátorka projektu 450ml NADĚJE


Od roku 2017 podporujeme nadaci DOBRÝ ANDĚL